Første kjøpesenteret i landet med egen e-Sport avdeling

Tastatur med lys
To kvinner smiler foran senteret Kvadrat
Grunnlegger av Einherjar Hilde Gunn Ørland og Senterleder Renate Hjørnevik
To gutter holder rundt hverandre bakfra
Ved å løfte frem denne idretten og plassere den inn i sosiale rammer, med sunne verdier og positive holdninger til både fysisk og mental trening tror vi at vi bedrer livskvaliteten til disse ungdommene.
Gutt spiller spill på PC

I samarbeid med Einherjar eSport skal det etableres en ny Einherjar avdeling på Kvadrat for å skape en attraktiv møteplass for dialog, vennskap og opplevelser.

“Å ta steget inn i e-sportlandskapet har vært noe vi har hatt på radaren vår i lang tid, men vi har vært opptatt av at når vi skal gjøre det så skal det gjøres skikkelig og med god kvalitet. Først når vi kom i dialog med Einherjar falt alle brikkene på plass. Einherjars visjon traff virkelig blink i forhold til vår misjon om å skape en attraktiv og bærekraftig møteplass for dialog, vennskap og opplevelser. Einherjar på sin side likte godt våre planer om å etablere et bærekraftssenter under disse forutsetningene. Einherjar er derfor ikke bare en leietager hos oss. Vi investerer mye i denne etableringen og dette er et strategisk partnerskap der begge parter ser på langsiktige muligheter for vekst, sier senterleder Hjørnevik.

Kunngjøringen kan signalisere starten på e-sportsæraen for kjøpesentre i Norge. Det å ha et sted å være vertskap for live streaming av gamingbegivenheter kan bli en viktig ingrediens for et moderne kjøpesenter, ettersom opplevelser blir viktigere og viktigere. Senteret planlegger å skape en arena der det kan livestreames esportkonkurranser og treninger foran et studiopublikum, og hvor det kan arrangeres andre spillarrangementer på senteret. Det 340 kvadratmeter store arealet, i andre etasje over Egon vil være regionskontor for Einherjar. I tillegg til en egen esportavdeling med en maskinpark på 20 maskiner, vi det etableres et stort møterom for kursvirksomhet og møter, minglesone, drop in playstation lounge, en VR avdeling og et utstillingsområde for Cosplay artister, redesign, miljøutstillinger osv. Spillrommet vil i tillegg til å huse Einherjar KVADRAT også leies ut til bedriftslag, turneringer og treninger. Senteret ønsker også å opprette et eget bedriftslag for de ansatte på KVADRAT.

Samarbeid med Skoler

Einherjar har noe ingen andre har: eSport som en pedagogisk plattform. Mange av coachene har bakgrunn fra DDV (Didaktisk Digitalt Verksted) ved Universitet i Stavanger. I tillegg har de trenere som besitter kompetanse, som utfyller pedagogene. Fysisk aktivitet er en viktig del av tilbudet, og hos Einherjar spiller utøverne med mål og mening. De har fokus på strategi, planlegging og kommunikasjon. I tillegg opererer de med etiske retningslinjer og stiller krav til GG (good game) holdning;

«Det handler om å ha et godt menneskesyn, og vi utvikler dette gjennom trygge rammer og tilhørighet i en sårbar alder!, sier Hilde Gunn, en av grunnleggerne av Einherjar.

«Sammen med Einherjar som har både kompetanse og erfaring med e-sport skal vi gi ungdom et organisert tilbud innen trygge rammer. Samtidig skal vi lære opp foreldre i denne nye kulturen og idretten. Mange foreldre er bekymret for barna sine som sitter på mørke rom og gamer, og enkelte med god grunn. Ved å løfte frem denne idretten og plassere den inn i sosiale rammer, med sunne verdier og positive holdninger til både fysisk og mental trening tror vi at vi bedrer livskvaliteten til mange av de som i dag sitter isolert på ungdomsrommet. Derfor er denne satsningen viktig for oss. Vi ønsker å vise at vi tar barn og unge på alvor», utdyper Renate.

Einherjar samarbeider allerede tett med skoler. Einherjar har eSport kompetanse – skolen har lokaler. Med denne modellen unngår de behov for å bygge nye arenaer, de utnytter allerede eksisterende bygg, og det er en trygg arena for oppbevaring av utstyr. Bonusen som topper dette, er at elever som kan være skoletrette, eller ha et negativt forhold til skole, får en positiv opplevelse! Einherjar bygger stadig sten på sten, og har noen soleklare mål;

«Vi bygger organisasjonen som et kompetansesenter for eSport via et eget-utviklet trenerkurs, og ønsker at vår kulturelle revolusjon skal nå ut til flere foreldre, lærere og næringsliv. Derfor passer samarbeidet med KVADRAT oss så bra», forteller Hilde Gunn

I forlengelsen av klubbsatsningen på KVADRAT vil Einherjar avdeling Kvadrat også huse regionskontor for Einherjar, kurs for lærere, bedrifter og kommuner. Avdelingen vil også fungere som en hub og et kompetansesenter for e-sport i regionen.

Senteret eies av Storebrand og forvaltes av Olav Thon.

«Vi er glade for at vi har så solide eiere i ryggen som er opptatt av bærekraft og tør å satse på et så nytt og uprøvd konsept som dette er i kjøpesentersammenheng», utdyper Hjørnevik

Mulighet til vekst

Einherjar og Kvadrat håper med dette å skape en hub for e sport som samler regionen. Det har vært viktig for senteret å tilnærme oss e-sport på en god måte og gjøre det rett. Ved å inngå samarbeid med Einherjar har senteret med seg en partner som har gjort dette før innenfor både breddeidrett og toppsatsning. I tillegg har de en helt annen pedagogisk tilnærming enn andre mer kommersielle aktører.

«Dette har vært viktig for oss, vi kan dra nytte av deres ekspertise på området for å etablere Kvadrat som det fremste esportdestinasjonssenteret i Norge og tiltrekke oss besøkende og esportfans både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig bidrar vi med en kommersiell plattform med stor rekkevidde som kan spre kunnskap om esport slik at Einherjar når målsetningen om å nå ut med sin kulturelle revolusjon til enda flere foreldre, lærere og næringsliv. Det er vinn vinn! sier senterlederen.

E-sport i vinden

Spill- og esportmarkedsundersøkelsesselskapet Newzoo spår at globale esportinntekter vil vokse med 14,5 % i år til over 1 milliard dollar, og at det globale spill- og livestreampublikummet vil nå 728,8 millioner i år, en økning på 10 %, og vil nå 920,3 millioner innen 2024. Det er også gjort undersøkelser av medietilsynet i Norge på hvor mange som gamer innen de ulike aldersgruppene og tallene er høye. 96% av gutter i alder 9 – 18 og 76% av jenter i alder 9 – 18 spiller. Markedet er enormt og vokser stadig.

Esport har allerede gjort andre inngrep i den kommersielle verden, men Kvadrat, som er blant topp 10 kjøpesenter i Norge ønsker å ta satsningen enda litt lenger. Vi vet ikke helt hva ringvirkningene av denne satsningen blir, men populariteten til e-sport og live-streaming-arrangementer vil gi nye muligheter. Merkevarer og annonsører henvender seg i økende grad til disse miljøene som en måte å nå yngre forbrukere på.

«Gen-Zs og millennials, er et marked som er vanskelig å nå. De er annonseblokkere, de er utålmodige, de er verdistyrt, og de hopper over reklame. E-sport og spill har dermed blitt en av de mest effektive måtene å nå denne målgruppen på. Skal vi følge med i tiden så må vi også våge å satse og tenke nytt»

Et bærekraftsprosjekt

Prosjektet strekker seg bredere enn e-sport alene. Senteret ser på dette som et bærekraftsprosjekt der sosial bærekraft står sentralt. E-sport skaper broer på tvers av både kjønn, religion, legning og fysiske/psykiske utfordringer. Senterledelsen forteller også at de ønsker å samarbeide med NAV for å kunne tilby mennesker som trenger det, en vei tilbake til arbeidslivet. Strategien for dette konseptet bygger på flere av FN’s bærekraftsmål og senteret skal i tillegg til sosial bærekraft ha fokus på gjenbruk og miljø i utførelsen av prosjektet.

«Vi skal gjenbruke møbler, bevare det vi kan av eksisterende byggverk og så langt det lar seg gjør gjenbruke materialer. Alt fra stoler som skal kastes eller gis bort til gamle filleryer som kan få nytt liv som sitteputer. Temaet for bærekraftssenteret er Norrøn mytologi og vi synes kontrasten mellom historie/gjenbruk og e-sport/innovasjon er veldig spennende og vi tror at dette vil bidra til at denne arenaen skiller seg ut fra lignende konsepter», forteller senterlederen entusiastisk.

I samarbeid med frivillige og lokale organisasjoner vil senteret ha fokus på opplæring og praktiske tiltak for å ta vare på miljøet. De har en målsetning om å knytte lokalsamfunn, frivillighet, idrett, næringsliv og akademia sammen. Bærekraftsenteret, som har fått navn Åsgard, blir en ny verden som befinner seg mellom det gamle og det nye. Ved hovedinngangen blir Åsgard en møteplass for både juniorer og seniorer.

«Nå blir det intensiv jobbing for å få alt klart til vinterferien 2022 og vi starter med fullt trøkk og vinterferiecamp! Vi gleder oss enormt til å åpne dette bærekraftssenteret som blir Norges første av sitt slag» sier Hjørnevik

Aktuelle butikker

Tabell med aktuelle butikker
Butikk Beliggenhet Åpningstider Kontaktinfo
Åpent i dag 13:00 - 21:00