Dette gjør Kvadrat for miljøet

Driftsleder Marius Vindenes
Ved som står utendørs
Insektshotell og sedum på taket
Ladestasjon for el bil
Elbil ladestasjoner
Kvadrat skilt over bygget
LED-LYS: I 2016 oppgraderte vi skiltene fra neonlys til LED-lys.
Mann står i en søppeldynge
SORTERING: På 1990-tallet startet Ingve Stangeland, arbeidet med å se hvilke fraksjoner Kvadrat skulle sortere etter.
Bie på en blomst
Blomster og bier på Kvadrat

De siste årene har Kvadrat satt i gang flere tiltak for å redusere energiforbruket.

Ledere og ansatte på kjøpesenteret bidrar så godt de kan for å gjøre senteret grønnere.

– Bærekraft er viktig for miljøet først og fremst, og et viktig fokuspunkt for oss som jobber på Kvadrat. Vi ønsker å gi et så lite avtrykk i naturen som mulig og det gjør vi med å hele tiden ha fokus på bærekraft helt fra leverandør av materiell til valg av entreprenører, sier driftsleder Marius Vindenes, og trekker fram tiltakene:

Kvadrat og bærekraft

Som en av de største arbeidsplassene i regionen er det viktig for oss å gjøre det vi kan for å skåne miljøet og drive mest mulig bærekraftig. Vårt store miljøfokus har endret hvordan vi tenker, på avgjørelser vi tar, og på våre daglige rutiner. Alle våre klimaavtrykk registreres og rapporteres – og tiltakene våre har ført til at vi er blitt miljøsertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn. I tillegg er vi sertifisert BREAM In-Use med karakteren "Very Good", som er et internasjonalt forvaltningsverktøy og sertifiseringssystem til bruk av eiere og forvaltere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende næringsbygg og boliger.

Parkeringshus og fellesområder

I fellesarealene og i parkeringshuset har Kvadrat byttet til LED-lys. Dette gir en betydelig besparelse i energiforbruket. I tillegg oppfordrer senterledelsen butikkene til å gjøre det samme. Butikkene fikk frem til 2018, ENOVA-støtte for å gjøre disse endringene, noe flere har benyttet seg av. I perioden 2012-2022 har senteret redusert strømforbruket med 31 prosent. Det planlegges nye strømreduserende tiltak for å redusere forbruket ytterligere de kommende årene.

Elbil ladestasjoner

På Kvadrat finner du en av distriktets største ladestasjoner for elbil. Det er montert 24 ladestasjoner, hvor 4 er tiltenkt ansatte på senteret. Les mer om ladestasjonene her.

Ombygging av ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsanleggene fra 1984 ble installert til åpningen av Kvadrat. Mye har skjedd siden det, og nå er anleggene i det eldste bygget, sør-bygget, byttet ut med balansert ventilasjon. Dette er en mer moderne variant som gir frisk og renset luft inne. Ventilasjonsanlegget har opptil 85 prosent gjenvinningsgrad ved at varmen fra den gamle luften overføres til ny luft som fordeles rundt i senteret. Dette har vært et energibesparende tiltak som har gitt reduksjon på strømforbruket i fellesarealene i sør-bygget.

Avfallssortering

Kvadrat sorterer over 70% av avfallet vårt. Allerede tidlig på 1990-tallet startet arbeidet med å finne ut hvordan avfallet kunne sorteres bedre, og hvor mye som kunne spares ved å gjenvinne papp og plast. Driftslederen og senterledelsen legger mye arbeid i å tilrettelegge for god avfallssortering. Jo bedre sortering, jo mer gjenvinning og billigere avfall. Butikkene har vært kjempeflinke, skryter driftslederen.

Miljøfyrtårn

Kvadrat kjøpesenter er miljøfyrtårn-sertifisert, noe som innebærer at alle klimaavtrykk registreres og rapporteres, både når det gjelder strømforbruk og avfall.

«Gjennom et digitalt system får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport» www.miljofyrtarn.no

Sykkel og parkering

Vi har lagt til rette for syklende kunder og ansatte, og tilbyr sykkelparkering både under tak og i låsbare skap.

Kollektiv transport

Det skal være lett å reise miljøvennlig til Kvadrat. Vår sentrale plassering gjør at 440 busser passerer senteret hver dag.

Redusert energiforbruk

De siste årene har vi satt i gang flere tiltak for å redusere energiforbruket. I fellesarealene og i parkeringshuset har vi byttet ut belysningen til LED-lys. Det har gitt en enorm besparelse. Fra 2012 fram til 2022 har vi hatt en reduksjon i strømforbruket på senteret på hele 31%. I 2023 har vi redusert energiforbruket med ytterlige 680 00 KWH sammenlignet med 22. Dette tilsvarer årsforbruket til 27 eneboliger!

Lavere vannforbruk

På Kvadrat har vi automatiske vannmålere med "live" avlesning som gjør det mulig å spore vannforbruket og gjøre tiltak for å minske dette. Dette gir flere miljøgevinster.

Blomster og bier på kvadrat

Taket på Kvadrat er dekket med 2240 m2 sedum og har blitt en blomstrende oase for pollinerende insekter. Insektene er viktig for matproduksjonen i regionen vår. På taket kan insektene sjekke inn på hele 5 ulike insektshotell som er produsert og montert av Sandnes Pro-Service. I tillegg har vi fire unike bikuber på taket. I samarbeid med PlanBi ønsker vi å sette søkelys på bienes viktige funksjon i økosystemet. Ca. 1/3 av maten vi spiser er avhengig av insektpollinering, og det er neppe et alternativ for oss å leve uten de gode produktene vi høster i naturen.

Uteområdet

Vi har avtaler med gartnere for uteområdet for å opparbeide et økologisk holdbart og sterkt grønt område som varer i mange år.

FN's bærekraftsmål

Driftsavdelingen på Kvadrat har ekstra søkelys på 3 av FN's bærekraftsmål. Disse er:

  • 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
  • 13 Stoppe klimaendringene
  • 15 Livet på land

Fremtidige mål

Vi skal bli best på grønn drift. Det er vårt fremtidige mål. Derfor har vi termografert (målt varmeutslippet på) hele bygget for å lage en vedlikeholdsplan for fremtiden. Kvadrat skal bli et moderne bygg som holder tritt med nyere bygninger.

Hver og en av butikkene på Kvadrat gjør også stadige grep for å bli mer bærekraftige.