Strikke i påsken? Få oppskrifter her

Påskestrikk
Aprilia Genser
Strikkeoppskrift
Aprilia Genser
Strikkeoppskrift
Aprilia Genser
Strikkeoppskrift
Aprilia Genser
Strikkeoppskrift
Aprilia Genser
Strikkeoppskrift
Aprilia Genser
Strikkeoppskrift
Aprilia Genser
Strikk
Mariellas Tøfler
Strikk
Talvor Votter

På jakt etter årets påskestrikk? Her får du gratis oppskrifter på Aprilia Genser, Mariellas Tøfler og Talvor Votter fra House of Yarn.

Aprilia Genser

DESIGN

House of Yarn

GARN

FAERYTALE 100 % fineste alpakka, 50 gram = ca 175 meter

STØRRELSER

XS (S-M) L (XL) XXL-XXXL

NB! Plagget har oversize fasong.

Velg ønsket størrelse etter plaggets mål.

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 104 (116) 127 (138) 149 cm

Hel lengde ca 54 (56) 58 (60) 62 cm

Ermelengde ca 48 (48) 46 (46) 44 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK

Farge 1 4 (5) 5 (6) 6 nøster

Farge 2 2 nøster alle størrelser

Farge 3 2 nøster alle størrelser

FARGER

Farge 1 Gul 812

Farge 2 Hvit 702

Farge 3 Pæregrønn 803

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr 3,5 og 4,5

STRIKKEFASTHET

18 m glattstrikk og mønster på p nr 4,5 = 10 cm

23 omganger glattstrikk og mønster på p nr 4,5 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE

1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.

2. Sammenlign målene med oppskriften.

3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.

4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger

eller kortere ved behov.

Oppskrift utarbeidet av Mari Kalberg Skjæveland

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

BOLEN

Legg opp 220 (240) 262 (284) 308 m med farge 1 på p nr 3,5.

Strikk 10 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Skift til p

nr 4,5, og strikk videre i glattstrikk.

Samtidig, på 1 omgang, felles 32 (32) 34 (36) 40 m jevnt

fordelt = 188 (208) 228 (248) 268 m.

Sett et merke rundt 1 m i hver side med 93 (103) 113 (123) 133

m mellom merke-m til for- og bakstykket.

Når arbeidet måler 23 (25) 27 (29) 31 cm, strikkes mønster

etter diagrammet.

Begynn med pil for valgt størrelse etter hver merke-m.

NB! Merke-m inngår ikke i diagrammet og strikkes med den

fargen som passer best inn i mønsteret.

Når arbeidet måler 32 (33) 33 (34) 35 cm, felles merke-m

av i hver side = 93 (103) 113 (123) 133 til for- og bakstykket.

Fortsett i glattstrikk og mønster etter diagrammet som før.

Samtidig, på neste omgang, legges det opp 3 nye m i hver

side (= klippe-m som ikke telles med i videre mønster eller

m-tall).

Ved pil for «halsfelling», felles 13 (15) 17 (19) 21 m midt foran

av til hals.

Fortsett fram og tilbake i glattstrikk og mønster, og fell videre

til halsen i begynnelsen av hver p 3,2,2,1,1 m i hver side (likt

alle størrelser). Strikk til arbeidet måler 54 (56) 58 (60) 62 cm.

Sett de midterste 31 (33) 35 (37) 39 m på en maskeholder

til nakke = 31 (35) 39 (43) 47 skulder-m på hver side av

klippe-m.

Fell av med farge 1.

ERMENE

Legg opp 48 (50) 52 (54) 56 m med farge 1 på p nr 3,5.

Strikk 10 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.

Skift til p nr 4,5, og strikk videre i glattstrikk, samtidig som det

på 1. omgang felles 1 m = 47 (49) 51 (53) 55 m.

Sett et merke rundt første og siste m (= merke-m).

Når arbeidet måler 11 cm, økes 1 m på hver side av merke-m

ved å øke 1 h før merke-m og øke 1 v etter merke-m.

Gjenta økningene på hver 2,5. (2.) 2. (2.) 1,5. cm i alt 14 (15) 15

(16) 17 ganger = 75 (79) 81 (85) 89 m.

Samtidig, når arbeidet måler 17 (17) 15 (15) 13 cm, strikkes det

videre med mønster etter diagrammet.

Tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner. De økte

m strikkes med i mønsteret etter hvert.

Når diagrammet er slutt, måler arbeidet ca 48 (48) 46 (46) 44

cm. Fell av med farge 1.

Om belegg til å dekke sårkant ønskes, vrenges arbeidet før

avfelling. Strikk da 2 cm glattstrikk med vrangen ut i farge 1, til

belegg. Fell av.

MONTERING

Sy 2 maskinsømmer med tette sting på hver side av den

midterste klippe-m i hver side. Klipp opp mellom sømmene.

Sy sammen på skuldrene. Sy i ermene.

HALSKANT

Bruk p nr 3,5 og farge 1. Sett inn på m fra maskeholderen, og

strikk opp ca 9 m pr 5 cm rundt halsen.

M-tallet må være delelig med 2.

Strikk 8 cm vrangbordstrikk rundt med 1 vridd r, 1 vr. Fell av

med r og vr m.

Brett halskanten dobbel mot vrangen, og sy til.

Mariellas Tøfler

DESIGN

House of Yarn

GARN

OLDER 100 % ull, 50 gram = ca 95 meter

SKOSTØRRELSER

Ca 22-24 (26-28) 30-32 (34-36) 38-40 (42-44)

GARNFORBRUK

1 (2) 2 (2) 3 (3) nøster

FARGER

Teblad 414

PINNEFORSLAG

Liten rundp og strømpep nr 7

STRIKKEFASTHET FØR TOVING

15 m glattstrikk på p nr 7 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.


FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Legg opp 34 (40) 44 (50) 54 (60) m på p nr 7.

Strikk fram og tilbake i glattstrikk. NB! Stram tråden godt

etter 1. m på hver p, for en fin kant.

Strikk til arbeidet måler ca 12 (14) 16 (17) 18 (19) cm.

Strikk videre rundt i glattstrikk over alle m. Når arbeidet måler

15 (19) 23 (29) 32 (36) cm, felles 10 m jevnt fordelt = 24 (30)

34 (40) 44 (50) m. Videre felles 8 m på hver 3. omgang 2 (3)

3 (4) 4 (5) ganger til = 8 (6) 10 (8) 12 (10) m.

Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom de siste m.

Legg oppleggskanten dobbel (= midt bak på hælen),

og sy sammen.

TOVING

Tov arbeidet i maskin, bruk vaskeprogram for finvask og

ullvaskemiddel. Hvis arbeidet har tovet for lite, kan det toves

igjen, eller toves i tørketrommel.

NB! Vaskemaskiner tover forskjellig, lag gjerne en prøvelapp

for å teste tovingen før du tover arbeidet.

Form arbeidet før det settes til tørk

Talvor Votter

DESIGN

House of Yarn

GARN

GARNOLDER 100 % ull, 50 gram = ca 95 meter

STØRRELSER

6-8 (10-12) dame (herre)

GARNFORBRUK

1 (2) 2 (3) nøster

FARGE

Kitt 408

PINNEFORSLAG

Liten rundp og strømpep nr 6 og 7

STRIKKEFASTHET FØR TOVING

15 m glattstrikk på p nr 7 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.


FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Øk 1: Ta opp tråden mellom to m, sett den på p, og strikk

den vridd r.

Legg opp 30 (34) 38 (38) m på strømpep nr 6.

Strikk 3 omganger rillestrikk rundt (= vekselvis 1 omgang vr

og 1 omgang r).

Strikk 3 omganger glattstrikk. Skift til p nr 7, og strikk

glattstrikk.

Når arbeidet måler 13 (14) 15 (16) cm, økes det til tommelkile:

1. omgang: Strikk 1 r, øk 1, strikk ut omgangen, øk 1 = 32 (36)

40 (40) m.

2. omgang (og hver 2. omgang til økningene er ferdig): Strikk

glattstrikk.

3. omgang: 2 r, øk 1, strikk til det er 1 m igjen i omgangen,

øk 1, 1 r = 34 (38) 42 (42) m (det blir 2 m mer mellom

økningene for hver økningsomgang).

Øk videre slik på hver 2. omgang 4 (4) 5 (5) ganger til

= 42 (46) 52 (52) m.

Sett de første 7 (7) 8 (8) og siste 6 (6) 7 (7) m i omgangen på

en maskeholder (= 13 (13) 15 (15) tommel-m).

Strikk videre i glattstrikk, samtidig som det legges opp 1 ny m

over tommelen (= side-m) = 30 (34) 38 (38) m.

Sett et merke i hver side med 15 (17) 19 (19) m til over- og

undersiden av votten.

Strikk til arbeidet måler 24 (28) 32 (36) cm. Fell ved å strikke

1 r, 2 m r sammen etter hvert merke, og 2 r sammen, 1 r før

hvert merke (= 4 m felt). Gjenta fellingene på hver 2. omgang

i alt 3 ganger, og videre på hver omgang til det er 6 m igjen.

Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom m.

TOMMEL

Sett de 13 (13) 15 (17) tommel-m på p, og strikk rundt i

glattstrikk til tommelen måler ca 4 (5) 7 (8) cm. Samtidig, på

1. omgang strikkes 1 m opp i side-m fra votten.

Fell på neste omgang ved å strikke 2 og 2 m r sammen

omgangen rundt, klipp deretter av garnet, og trekk tråden

gjennom m. Strikk en vott til.

TOVING

Arbeidet toves i maskin, vaskeprogram for finvask og

ullvaskemiddel. Hvis arbeidet har tovet for lite, kan det toves

igjen, eller toves i tørketrommel.

NB! Vaskemaskiner tover forskjellig, lag gjerne en prøvelapp

for å teste tovingen før du tover arbeidet.

Form arbeidet før det settes til tørk.

Aktuelle butikker

Tabell med aktuelle butikker
Butikk Beliggenhet Åpningstider Kontaktinfo
Åpent i dag 10:00 - 21:00