Turistinformasjon

Kvadrat har regionens største offentlige godkjente turistinformasjon.

Velkommen til Kvadrats turistinformasjon

Kvadrat har regionens største offentlige godkjente turistinformasjon. Denne finner du på vårt Kundesenter, sammen med Informasjonen for senteret og Posten, i 2. etasje sør. Nærmeste inngang er ved Sport Outlet eller hovedinngang C.

Vi har gratis brosjyrer og kart over regionen, som for eksempel den offisielle turist brosjyren, kart og brosjyrer for attraksjoner, sightseeing og overnattingssteder.

Turistkontoret har åpent i hele senterets åpningstid. Vi samarbeider godt med Region Stavanger som holder oss orientert om nyheter slik at vi kan gi deg gode råd og anbefalinger på både overnattinger, attraksjoner, turer og opplevelser i regionen.

Kontakt Turistkontoret på telefon 51 96 00 00 eller e-post: informasjon.kvadrat@olavthon.no

Dame bak kassa

Kvadrat has the largest officially approved tourist information in the region. This is located in the south building at our Customer Center together with the post office on the ground floor.

The tourist office is open throughout the center`s opening hours. We work well with the Stavanger region, wish keeps us informed about news so that we can give you good advice and recommendations on accommodation, attractions, tours and experiences in the region.

We have free brochures and maps of the region, such as the official tourist brochure, maps and brochures for attractions, sightseeing and accommodation.

Nyttige lenker/ useful links: