Bærekraft

Som en av de største arbeidsplassene i regionen er det viktig for oss å gjøre det vi kan for å skåne miljøet og drive mest mulig bærekraftig.

Vårt fokus på bærekraft har endret hvordan vi tenker, på avgjørelser vi tar, og på våre daglige rutiner. Alle våre klimaavtrykk registreres og rapporteres – og tiltakene våre har ført til at vi er blitt miljøsertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn og BREEAM In-Use.

BREEAM In-Use

Kvadrat er BREEAM In-Use sertifisert til klassifisering «Very Good» på Eiendom og «Good» på Forvaltning. BREEAM er verdens ledende miljøklassifiseringssystem for bygninger, og BREEAM In-Use er systemets versjon for eksisterende bygg (derav In-Use). Resultatet av en BREEAM In-Use kartlegging er et bilde av miljøytelsen til både eiendom og forvaltning, og resultatet belyser følgelig hvilke områder som har potensiale for økt ytelse. Kvadrat har etter sertifisering arbeidet med kontinuerlig forbedring, og vil fortsette med dette gjennom tiltak som bidrar til et stadig mer bærekraftig bygg.

Miljøfyrtårn

Kvadrat er miljøsertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og har nylig fått et nytt sertifikat for deres miljøengasjement. De siste årene har bedriften satt i gang flere tiltak for å redusere energiforbruket. I fellesarealene og i parkeringshuset har Kvadrat byttet til LED-lys. Ventilasjonsanlegget er byttet ut og har opptil 85 prosent gjenvinningsgrad. Kjøpesenteret har også en stor ladestasjon for elbil og et nytt flott sorteringsanlegg for avfall. I dag blir 65 prosent av alt avfallet sortert. Målet er å øke dette til 70 prosent.

Parkeringshus og fellesområder

I fellesarealene og i parkeringshuset har Kvadrat byttet til LED-lys. Dette gir en betydelig besparelse i energiforbruket. I tillegg oppfordrer senterledelsen butikkene til å gjøre det samme. Butikkene fikk frem til 2018, ENOVA-støtte for å gjøre disse endringene, noe flere har benyttet seg av. I perioden 2012-2022 har senteret redusert strømforbruket med 31 prosent. Det planlegges nye strømreduserende tiltak for å redusere forbruket ytterligere de kommende årene.

Ladestasjon for elbil

På Kvadrat finner du Rogalands største ladestasjon for elbil. Det er montert 24 ladestasjoner, hvor 4 er tiltenkt ansatte på senteret. Les mer om ladestasjonen her.

Ombygging av ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsanleggene fra 1984 ble installert til åpningen av Kvadrat. Mye har skjedd siden det, og nå er anleggene i det eldste bygget, sør-bygget, byttet ut med balansert ventilasjon. Dette er en mer moderne variant som gir frisk og renset luft inne. Ventilasjonsanlegget har opptil 85 prosent gjenvinningsgrad ved at varmen fra den gamle luften overføres til ny luft som fordeles rundt i senteret. Dette har vært et energibesparende tiltak som har gitt reduksjon på strømforbruket i fellesarealene i sør-bygget.

Avfallssortering

Kvadrat sorterer over 70% av avfallet vårt. Allerede tidlig på 1990-tallet startet arbeidet med å finne ut hvordan avfallet kunne sorteres bedre, og hvor mye som kunne spares ved å gjenvinne papp og plast. Driftsavdelingen og senterledelsen legger mye arbeid i å tilrettelegge for god avfallssortering. Jo bedre sortering, jo mer gjenvinning og billigere avfall.

Sykkel og parkering

Vi har lagt til rette for syklende kunder og ansatte, og tilbyr sykkelparkering både under tak og i låsbare skap.

Kollektiv transport

Det skal være lett å reise miljøvennlig til Kvadrat. Vår sentrale plassering gjør at 440 busser passerer senteret hver dag.

Redusert strømforbruk

De siste årene har vi satt i gang flere tiltak for å redusere energiforbruket. I fellesarealene og i parkeringshuset har vi byttet ut belysningen til LED-lys. Det har gitt en enorm besparelse. Fra 2012 fram til i dag har vi hatt en reduksjon i strømforbruket på senteret på hele 31%.

Lavere vannforbruk

Nye tiltak gjør at vi reduserer vannforbruket. Dette gir flere miljøgevinster.

Blomster og bier på kvadrat

Taket på Kvadrat er dekket med 2240 m2 sedum og har blitt en blomstrende oase for pollinerende insekter. Insektene er viktig for matproduksjonen i regionen vår. På taket kan insektene sjekke inn på hele 5 ulike insektshotell som er produsert og montert av Sandnes Pro-Service.

FN's bærekraftsmål

Driftsavdelingen på Kvadrat har ekstra søkelys på 3 av FN's bærekraftsmål. Disse er:

  • 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
  • 13 Stoppe klimaendringene
  • 15 Livet på land

Einherjar

Rett innenfor hovedinngangen er det bygget en staselig trapp som leder til et nytt samlingssted. Som en stairway to heaven! For går du opp trappen kommer du til et unikt sted for gaming-interesserte. Her får gaming-interesserte barn og unge et organisert tilbud i trygge rammer

Einherjar eSport ble etablert i 2019, er organisert som et frivillig idrettslag, og er et tilbud for alle gaming- og e-sportinteresserte barn og ungdom. Klubben har fokus på pedagogisk coaching i e-sport, der fysisk trening er viktig, samt søvn og gode matvaner. Einherjar eSport utdanner egne trenere gjennom et eget utviklet grunnkurs for e-sport-trenere, og har høyt fokus på trenerutvikling og kompetansedeling.

Hver og en av butikkene på Kvadrat gjør også stadige grep for å bli mer bærekraftige, og som vi pleier å si Go M.A.D - Make A Difference!

Elbil
Rogalands største ladestasjon for elbil
Einherjar
Einherjar eSport