Ombygging rundt Kvadrat

Det bygges i disse tider sykkelstamvei og bussvei ved Kvadrat. Parkeringsplasser og kjøremønster rundt Kvadrat blir derfor i en periode berørt av prosjektene.

Midlertidig omkjøring
Alternativ rute for gående og syklende

Sykkelstamvei

Vi gleder oss til den nye sykkelstamveien er ferdig. Det blir et løft for sykkelregionen vår, og vil gjøre det enklere for folk å velge sykkelen som transportmiddel. Parallelt med dette er det viktig for oss at prosjektet i minst mulig grad påvirker kundene våre i byggeperioden, forteller senterleder Renate Hjørnevik Meland.

Meland forteller at det derfor er satt opp skilting slik at det skal være enkelt for folk å forstå hvor de kan kjøre.

Byggearbeidene skjer i sør-enden av senteret, og vi anbefaler derfor kundene våre å parkere på parkeringsplassene i nord-enden i denne perioden, sier Hjørnevik.

Det er Statens vegvesen og Stangeland maskin som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Ta gjerne kontakt med Stangeland maskin om du har spørsmål:

Det er opprettet en egen mail for sykkelstamvei-prosjektet: sykkel@tsmaskin.no.

Bussveien

Det lages nye og bredere underganger mellom Kvadrat og Lurabyen. Se kartet for alternative ruter for dere som går eller sykler til Kvadrat.

Det er Rogaland fylkeskommune som har ansvar for å planlegge og bygge Bussveien. Her finner du kontaktinformasjon.

Midlertidig omkjøring
System.Linq.Enumerable+SelectListIterator`2[ThonShopping.Internet.Site.Features.ImageVault.Models.ExtendedImageBlockMedia,System.String]
Alternativ rute for gående og syklende