Ombygging rundt Kvadrat

Det bygges i disse tider bussvei ved Kvadrat. Kjøremønsteret rundt Kvadrat blir derfor i en periode berørt av prosjektet.

Kjøremønster
Alternativ rute for gående og syklende

Bussveien

Vi gleder oss til den nye bussveien er ferdig. Sammen med sykkelstamveien blir det et løft for regionen vår, og vil gjøre det enklere for folk å velge sykkelen eller kollektivt som transportmiddel. Parallelt med dette er det viktig for oss at prosjektet i minst mulig grad påvirker kundene våre i byggeperioden. Det er derfor satt opp skilting slik at det skal være enklere å forstå hvor en kan kjøre.

Byggearbeidene skjer i sør-enden av senteret, og vi anbefaler derfor kundene våre å parkere på parkeringsplassene i nord-enden i denne perioden.

Det er Rogaland fylkeskommune som har ansvar for å planlegge og bygge Bussveien. Her finner du kontaktinformasjon.

Oppdateringer

  • Det lages nye og bredere underganger mellom Kvadrat og Lurabyen. Se kartet for alternative ruter for dere som går eller sykler til Kvadrat.
Kjøremønster
System.Linq.Enumerable+SelectListIterator`2[ThonShopping.Internet.Site.Features.ImageVault.Models.ExtendedImageBlockMedia,System.String]
Alternativ rute for gående og syklende