Kvadrat er Årets Kjøpesenter 2023

Team Kvadrat
Team Kvadrat

På nordens største bransjetreff for kjøpesenter, handels-, service- og serveringsaktører stakk Kvadrat av med den gjeve prisen Årets Kjøpesenter!

På spørsmål om hvorfor Kvadrat er vinneren av Årets Kjøpesenter svarer markedsansvarlig Ida Amalie Berg Toft engasjert:

Vi er M.A.D, som står for Make A Difference. På Kvadrat ønsker vi å utgjøre en forskjell.

Go M.A.D

M.A.D har vi etablert som en kulturbærer for alle som jobber på Kvadrat. Det handler om at både store og små handlinger kan bidra til en forskjell. Enten det er å gi et smil og et hei i gangene til kollegaer, eller ved M.A.D crew sine påfunn.

M.A.D crew fungerer som en gledespatrulje på og utenfor senteret som for eksempel deler ut gavekort til tilfeldige på senteret, overrasker Plusskunder hjemme med gaver fra Kvadrat, hjelper å bære poser for kunder ut til bilen, og deltar i Pride Paraden for å nevne noe.

I tillegg har vi mange M.A.D butikker på Kvadrat som gjør en forskjell for folk hver eneste dag, enten det er å låne ører til noen som trenger det, se menneskene som kommer innom og som kanskje kjenner på ensomhet, eller som en møteplass for å bygge fellesskapet, minnene og opplevelse som finner sted på Kvadrat.

Juryens begrunnelse

"Det har vært et høyt nivå på deltakerne i kampen om å bli kåret til Årets Kjøpesenter 2023. Tre sterke finalister har blitt evaluert på til sammen 22 kriterier. Med denne prisen premieres det kjøpesenteret som fagsett er best på alle elementer av kjøpesenterdrift. Årets tre finalister har vist dyktighet i daglig drift, og juryen er spesielt imponert av det som gjøres på teknisk side. Med blikk på både bærekraft, kundesti og økonomi har de respektive driftsorganisasjonene stått frem med høy kvalitet. Årets vinner har et bredt utvalg butikker, serveringsteder, tjenesteleverandører og butikkmiksen er gjenstand for løpende fornyelse og oppgraderinger. Senteret er ikke redd for å teste ut nye ting, men likevel sterkt opptatt av resultater. Alle leietakere må fortjene sin plass på senteret.

Vinneren ligger i utkanten av en by, men har likevel gjort seg bemerket i et større område. Senteret har en historie som bygger videre på lokal industri, der handel ble det neste trinnet i den lokale næringsutviklingen. Dette utgangspunktet har skapt utfordringer for teknisk drift. Noe som har blitt løst gjennom klare mål, innovative løsninger og imponerende resultater.

Dette senteret har et stort nedslagsfelt med mange sterke konkurrenter, men husker likevel på at de beste kundene bor i nærheten. Senterets markedsføring gjennomsyres av stort engasjement, smittende entusiasme og hjertelig omsorg. Både for alle de ansatte og for nærmiljøet.

Senterledelsen blir hele tiden utfordret av eieren med ny innsikt og store forventninger. Dette samspillet har skapt ett av de største kjøpesentrene i Norge. Senteret har etablert flere tiltak innen bærekraft og sosialt engasjement, hvor det sosiale engasjementet blant annet har skapt et konsept til etterlevelser for flere.

Juryen har etter grundig vurdering kommet frem til en enstemmig konklusjon. Vinneren av Årets Kjøpesenter 2023 er Kvadrat."

Hva kan vi lære andre?

Årets Kjøpesenter deles ut til et kjøpesenter som kan være et forbilde for andre i bransjen.

Andre sentre kan kanskje lære av oss ved å jobbe med kulturbygging. Men vi skal være så ydmyke og si at det er så mye bra som skjer rundt på alle kjøpesenter, så jeg tror vi alle kan lære av hverandre, sier Senterleder Renate Hjørnevik Meland med et smil.

Vi vil også benytte anledningen til å takke Storebrand for at de gir oss tillit og er villige til å investere i spennende prosjekter og nye tanker. Vi vil takke Olav Thon Gruppen for at vi alltid har dem i ryggen, og alle støttefunksjonene de bidrar med. Så må vi takke alle butikkene som hver dag står i frontlinjene og står på og sikrer at kundene kommer til oss igjen og igjen. Og at de er helt M.A.D! Senterleder Renate ønsker også å berømme senterteamet:

Denne fantastiske gjengen yter hele tiden for at vi skal nå våre mål. Jeg er utrolig stolt av gjengen og alt det vi får til sammen!

Til slutt ønsker vi å takke kundene våre, og takk til juryen som har anerkjent den jobben alle våre 1400+ medarbeidere legger ned hver eneste dag for at Kvadrat skal være et sted som folk ønsker å besøke.

Go M.A.D - Make A Difference