gandg Kvalitetspølser fra Idsøe Kvalitetspølsene fra Idsøe kjennetegnes ved at de inneholder hovedsaklig rent kjøtt. Vanlige pølser inneholder gjerne 30% kjøtt, men våre pølser…     12. mai

Åpent i dag
10-21