Omkjøring under bygging av sykkelstamveien

Parkeringsplassen på Kvadrat blir i en periode berørt av prosjektet, og det er derfor opprettet nytt midlertidig kjøremønster rundt senteret.

Omkjøring
Midlertidig omkjøring

Vi gleder oss til den nye sykkelstamveien er ferdig. Det blir et løft for sykkelregionen vår, og vil gjøre det enklere for folk å velge sykkelen som transportmiddel. Parallelt med dette er det viktig for oss at prosjektet i minst mulig grad påvirker kundene våre i byggeperioden, forteller senterleder Renate Hjørnevik.

Hjørnevik forteller at det derfor er satt opp skilting slik at det skal være enkelt for folk å forstå hvor de kan kjøre.

Byggearbeidene skjer i sør-enden av senteret, og vi anbefaler derfor kundene våre å parkere på parkeringsplassene i nord-enden i denne perioden, sier Hjørnevik.

Det er Statens vegvesen og Stangeland maskin som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Ta gjerne kontakt med Stangeland maskin om du har spørsmål:

Det er opprettet en egen mail for sykkelstamvei prosjektet: sykkel@tsmaskin.no

Kartet viser trafikkomlegging som gjelder fra 15.09.2023. Innkjøring og utkjøring til Kvadrat er nå lik som den skal være når anleggsarbeidet er ferdig.

Omkjøring
Midlertidig omkjøring